Ostanite zdravi

Laboratorijske analize su od izuzetne važnosti jer daju uvid u zdravstveno stanje organizma. Ovde treba posebno napomenuti analizu krvi, koju je preporučljivo uraditi dva puta godišnje, i koja predstavlja osnovu za sve dalje analize. Kako se izuzetno veliki broj bolesti javlja bez ikakve najave, ili konkretnih bolova, bitno je da budete upućeni u opšte stanje vašeg organizma kako biste mogli reagovati na vrijeme. 

Pored preventivnih analiza, koje svakako preporučujemo, naš tim iskusnih laboranata i doktora, uradiće sve ostale, na koje vas uputi vaš doktor. Svjesni smo koliko je vrijeme bitno u ovakvim situacijama, stoga su naša stručnost, brzina, te tačnost analize, zadatak koji uspješno ispunjavamo. Naša laboratorija sprovodi sistem kvaliteta, tj. unutrašnju i spoljašnju kontrolu. Koristimo aparaturu i materijale visoke kvalitete.