admin

admin

Zdrav život

Laboratorijske analize su od izuzetne važnosti jer daju uvid u zdravstveno stanje organizma. Ovde treba posebno napomenuti analizu krvi, koju je preporučljivo uraditi dva puta godišnje, i koja predstavlja osnovu za sve dalje analize. Kako se izuzetno veliki broj bolesti…

Budite zdravi

Laboratorijske analize su od izuzetne važnosti jer daju uvid u zdravstveno stanje organizma. Ovde treba posebno napomenuti analizu krvi, koju je preporučljivo uraditi dva puta godišnje, i koja predstavlja osnovu za sve dalje analize. Kako se izuzetno veliki broj bolesti…

Ostanite zdravi

Laboratorijske analize su od izuzetne važnosti jer daju uvid u zdravstveno stanje organizma. Ovde treba posebno napomenuti analizu krvi, koju je preporučljivo uraditi dva puta godišnje, i koja predstavlja osnovu za sve dalje analize. Kako se izuzetno veliki broj bolesti…